Ayuntamiento de Picassent

Ajuntament de Picassent

 Inici

Benvinguts al Tauler d'Anuncis Ajuntament de Picassent on pot consultar tant les anuncis de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que en virtut d'una norma jurídica o resolució judicial hagen de ser objecte de publicació.

Últims anuncis publicats

TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ DATA RETIRADA
ÀREA URBANISME. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM 31 DEL PGOU DE PICASSENT. AJUNTAMENT DE PICASSENT.
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM 31 DEL PGO...
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 21/04/2017 26/06/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA INTERVENCIÓ. APROVACIÓ PER LA AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE CATARROJA LA MATRICULA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCICI 2017. AJUNTAMENT DE PICASSENT
APROVACIÓ PER LA AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA ...
Anuncio Oficina de Atención Ciudadana 20/04/2017 16/05/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA SECRETARIA. PROCÉS SELECTIU CATEGORIA DE TREBALLADOR / A SOCIAL ADSCRIT SERVEIS SOCIALS GENERALS EN L'AJUNTAMENT DE PICASSENT. ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.
PROCÉS SELECTIU CATEGORIA DE TREBALLADOR / A SOCIAL ADSCRIT ...
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 11/04/2017 08/05/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA SECRETARIA. PROCÉS SELECTIU CATEGORIA DE PSICÒLEG / A ADSCRIT SERVEIS SOCIALS GENERALS EN L'AJUNTAMENT DE PICASSENT. ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR.
PROCÉS SELECTIU CATEGORIA DE PSICÒLEG / A ADSCRITA Als SERVE...
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 07/04/2017 04/05/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
AREA SECRETÀRIA. PROGRAMA MUNICIPAL DE BEQUES "PRIMER TREBALL" JOVES TITULATS. AJUNTAMENT DE PICASSENT. ADJUDICACIÓ BEQUES. RESOLUCIÓ ALCALDÍA 6-4-2017
ADJUDICACIÓ BEQUES I ACCEPTACIÓ RENÚNCIES PROGRAMA MUNICIPAL...
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 06/04/2017 03/05/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA SECRETARIA. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS AJUNTAMENT DE PICASSENT.
APROVACIÓ INICIAL PER PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ CELEBRA...
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 04/04/2017 22/05/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA AGRICULTURA. BASES CONCESSIÓ D'AJUDES PER A INCENTIVAR LA RECUPERACIÓ ACTIVITAT AGRÀRIA. AJUNTAMENT DE PICASSENT.
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DE 15-1 A 15-10 DE CADA ANY...
Base Oficina de Atención Ciudadana 23/03/2017 16/10/2017
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA. HORARI REGISTRE GENERAL DOCUMENTS ANY 2017 EN AJUNTAMENT DE PICASSENT.
ÀREA OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA. HORARI REGISTRE GENERAL DOCU...
Anuncio Oficina de Atención Ciudadana 08/02/2017 01/01/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ÀREA URBANISME. PLE DE L'AJUNTAMENT DE PICASSENT 29-12-2016. ACORD SUSPENSIÓ OTORGAMENT OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MITJANÇANT ELEMENTS DESMONTABLES.
ACORD SUSPENSIÓ OTORGAMENT OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MITJANÇANT E...
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 20/01/2017 20/01/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
AUDIÈNCIA PROVINCIAL, OFICINA DEL JURAT, VALÈNCIA. LLISTA DEFINITIVA PERSONES CANDIDATS A JURAT 2017/2018
Edicto Oficina de Atención Ciudadana 09/01/2017 01/01/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación